48

Vårt NPS®-värde

218 000

Besvarade enkäter denna månad

81 400

Skickade rapporter denna månad

18 604

Aktiviteter genomförda

16+

Pizzas per month