Quicksearchmetoden.

En väsentlig framgångsfaktor till att leverera hög kvalitet inom utsatt tidsram är en väl beprövad och förankrad leveransmetod. Quicksearchmetoden bygger på 20 års erfarenhet och använder en 6-stegsmodell som vi följer upp med feedback.