White paper

Kundundersökning – detta ska du tänka på innan du väljer leverantör

Det är många delar ett företag bör ta i beaktande innan de ska utföra en kundundersökning. Rätt utförd kan kundundersökningen bidra till stor lönsamhet för företaget, men för att lyckas är det viktigt att fundera över vad man vill åstadkomma och sedan hitta en leverantör som matchar ens behov både nu och över tid.

Är du den som fått uppdraget att driva en kundundersökning och samla in viktiga kundinsikter till ert företag? Som hjälp på traven har vi tagit fram en gratis guide med frågor som bör ställas till företaget och vilka kontrollfrågor den potentiella leverantören bör få.

Här kan du ta del av materialet!

Skriv in din e-post och ladda ner.