White paper

10 vägar till myndigt medarbetarskap

Tanken kring medarbetarskap har vuxit fram ur MBL (Medbestämmande-lagen) och utvecklingssamtalet. Den vilar på tron om utveckling och en vilja till samarbete. I detta white paper presenteras 10 vägar till hur man uppnår ett myndigt medarbetarskap.

Här kan du ta del av materialet!

Skriv in din e-post och ladda ner.